Author Archives: admin

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345http://www.matpf.com/…/2019-04-01-09-48-32/602-26-12-2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุเกิน54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุเกิน54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประกาศ เรื่อง รับสมัครกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ครบวาระและว่างลง ประจำปี 2566