Author Archives: admin

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ และ วาระพิเศษ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย 67

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ และ วาระพิเศษ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345https://drive.google.com/file/d/1yGNrVOdsQnC7cqo5HLk_fp_OjodqQ0AN/view

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ และ วาระพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ และ วาระพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345http://matpf.com/…/news/2019-04-01-09-48-32/621-29-05-67

ประกาศ เรื่อง โครงการ “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้ค้ำประกันรับสภาพหนี้ผูกพันเป็นลูกหนี้ชำระหนี้ชำระหนี้ทั้งหมดแทนผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ปี 2567”

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด”

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด