สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เภสัชกรสุนทร กิตติสุนทโรภาส

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เภสัชกรสุนทร กิตติสุนทโรภาส บิดาคุณสัญญา กิตติสุนทโรภาส (คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 21) คืนวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ วัดบ้านใหม่ ตบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก