ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมจันทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565