ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 24 ธันวาคม 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายกจำกัด วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก