ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ค. 67

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.matpf.com/index.php/news/2019-04-01-09-48-32/623-01-07-67?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2GRCbY1DoHhuDZnZbjJPMl6tNWWXHSwS16SyKP7g8wTVnalCvB_cUEo0I_aem_JCLGadD6QHoCLdMHTSvryA