ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345