ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌 อายุ 59 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌 อายุ 59 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ส.ค. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345
http://www.matpf.com/…/2019-04-01-09-48-32/575-28-08-66