ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ทำหน้าที่กรรมการเลือกตั้ง(กกต.)คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ทำหน้าที่กรรมการเลือกตั้ง(กกต.)คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษจิกายน 2559