ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30-09.30 น. ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก