ประกาศ สหฯรับชำระหนี้และกู้เงินฉุกเฉิน วันที่3 พ.ค. 2565 (วันเดียวเท่านั้น) ก่อน 10.00น