ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฯ หากประสงค์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงติดต่อกลับภายในวันที่ 9 ธ.ค. 64 วันเวลาทำการ ผู้ประสานงาน เมธาวี ใจยงค์ โทรศัพท์ 089-7543345