ประกาศรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ค. 64 อายุไม่เกิน 54 ปี

ประกาศรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ค. 64 อายุไม่เกิน 54 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.cpct.or.th/?cid=2128959&a_action=article_view&groupArticleId=1149&articleTopicId=7006