ประกาศรับสมัครกองล้านที่1(สสธท.) ประจำเดือน มิ.ย. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564 อายุไม่เกิน 54 ปี ต

ประกาศรับสมัครกองล้านที่1(สสธท.) ประจำเดือน มิ.ย. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564 อายุไม่เกิน 54 ปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.cpct.or.th/?cid=2128959&a_action=article_view&groupArticleId=1149&articleTopicId=7005