กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. (กองล้านที่ 2) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน (รอบวาระพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2564 ค่าสมัครพร้อมเงินประกันชีวิตรวม 4,600 บาท

เรียน สมาชิกทุกท่าน

กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. (กองล้านที่ 2) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน (รอบวาระพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2564 ค่าสมัครพร้อมเงินประกันชีวิตรวม 4,600 บาท และต้องจ่ายเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคง ตามแนวทางปฏิบัติของ กองทุนฯ กสธท. ตามช่วงอายุปีที่สมาชิกสมัครด้วย สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อขอใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่ กองทุนฯ กสธท. กำหนด ได้ที่สหกรณ์ฯค่ะ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 037316139 , 0897543345 ในวันและเวลาทำการค่ะ