กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. (กองล้านที่ 2) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 59 ปี (รอบปกติ) ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2564 ค่าสมัครพร้อมเงินประกันชีวิตรวม 4,600 บาท

เรียน สมาชิกทุกท่าน

กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. (กองล้านที่ 2) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 59 ปี (รอบปกติ) ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2564 ค่าสมัครพร้อมเงินประกันชีวิตรวม 4,600 บาท สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อขอใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่ กองทุนฯ กสธท. กำหนด

ได้ที่สหกรณ์ฯค่ะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 037316139 , 0897543345 ในวันและเวลาทำการค่ะ