Tag Archives: การเลือกตั้งคณะกรรการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ชุดที่ 22

การเลือกตั้งคณะกรรการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ชุดที่ 22

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ชุดที่ 22 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก