Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดทำการ 1 วัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล เ

ประกาศหยุดทำการ 1 วัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพื… Read more »

ประกาศ เรื่อง “ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ผู้มีอายุ 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความต้องการใช้เงินด้วยเหตุจำเป็นในการดำเนินชีวิต และไม่สามารถกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญตามปกติได้ ปี2566”

ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมจันทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565