แจ้งเรื่อง รับชำระหนี้ และรีเงินกู้ฉุกเฉินประจำเดือน เมษายน 2563

สหกรณ์รับชำระ และรีเงินกู้ฉุกเฉินในวันที่ 30 เมษายน 2563(วันเดียว)

เนื่องจากต้นเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 1-3 ตรงกับวันหยุด