อเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก