สมาคมฌาปนกิจ สสธท. (กองล้านที่ 1) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ค่าสมัครพร้อมเงินสงเคราะห์รวม 4,540 บาท

เรียน สมาชิกทุกท่าน

สมาคมฌาปนกิจ สสธท. (กองล้านที่ 1) เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ค่าสมัครพร้อมเงินสงเคราะห์รวม 4,540 บาท สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อขอใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่ สมาคมฯ สสธท. กำหนด ได้ที่สหกรณ์ฯค่ะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 037316139 , 0897543345 ในวันและเวลาทำการค่ะ