ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ค. 67

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345


https://cpct.or.th/2023/12/02/%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%98%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a/