ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ และ วาระพิเศษ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย 67

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระปกติ และ วาระพิเศษ (📌อายุไม่เกิน54 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345
https://drive.google.com/file/d/1yGNrVOdsQnC7cqo5HLk_fp_OjodqQ0AN/view