ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌 อายุ 59 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (📌 อายุ 59 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345
http://www.matpf.com/…/2019-04-01-09-48-32/602-26-12-2566