ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุเกิน54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุเกิน54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ม.ค. 67 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345