ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ย. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (📌อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ย. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345