ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มี.ค. 65 อายุไม่เกิน 54 ปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มี.ค. 65 อายุไม่เกิน 54 ปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345