ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุเกิน54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 1 (สสธท.) วาระพิเศษ (📌อายุเกิน54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ) ประจำเดือน กันยายน 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ย. 66 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345
https://drive.google.com/…/1Cs1gh3H6aq6LKyoExgxoDP…/view