ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกอง 6 แสน (สส.ชสอ.) วาระปกติ (อายุไม่เกิน 55 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มี.ค. 65   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกอง 6 แสน (สส.ชสอ.) วาระปกติ (อายุไม่เกิน 55 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มี.ค. 65   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345