ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มี.ค. 65    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มี.ค. 65    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.matpf.com/index.php/news/2019-04-01-09-48-32/482-03-03-65