ประกาศสหกรณ์รับชำระหนี้และกู้เงินทุกเฉิน วันที่ 31 พ.ค – 2 มิ.ย 65 ก่อน 10.00 น