ประกาศวันหยุดสหกรณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องด้วยเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ และในปีนี้สหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อตั้งมาครบ 100 ปี