ประกาศรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ย. 64

ประกาศรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระปกติ (อายุ 20 – 59 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.matpf.com/index.php/news/2019-04-01-09-48-32/451-01-11-64