ประกาศรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ต.ค. 64

ประกาศรับสมัครกองล้านที่ 2 (กสธท.) วาระพิเศษ (อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ต.ค. 64 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.matpf.com/index.php/news/2019-04-01-09-48-32/449-08-10-64