ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระพิเศษ(อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน มิ.ย. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระพิเศษ(อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน มิ.ย. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.matpf.com/index.php/news/2019-04-01-09-48-32/411-31-05-2564