ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระพิเศษ(อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน มิ.ย. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระพิเศษ(อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน มิ.ย. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.matpf.com/index.php/news/2019-04-01-09-48-32/411-31-05-2564

ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระปกติ(อายุ 29 – 59 ปี) ประจำเดือน มิ.ย. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระปกติ(อายุ 29 – 59 ปี) ประจำเดือน มิ.ย. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.matpf.com/index.php/news/2019-04-01-09-48-32/412-312-05-2564

ประกาศรับสมัครกองล้านที่1(สสธท.) ประจำเดือน มิ.ย. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564 อายุไม่เกิน 54 ปี ต

ประกาศรับสมัครกองล้านที่1(สสธท.) ประจำเดือน มิ.ย. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มิ.ย. 2564 อายุไม่เกิน 54 ปี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

http://www.cpct.or.th/?cid=2128959&a_action=article_view&groupArticleId=1149&articleTopicId=7005

ประกาศหยุดทำการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระพิเศษ(อายุเกิน 59 ปีแต่ไม่เกิน 64 ปี 6 เดือน) ประจำเดือน พ.ค. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ค. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประกาศรับสมัครกองล้านที่2(กสธท.) วาระปกติ(อายุ 29 – 59 ปี) ประจำเดือน พ.ค. 64 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ค. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345

ประกาศรับสมัครกองล้านที่1(สสธท.) ประจำเดือน พ.ค. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ค. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 037-316139 / 089-7543345